Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail:
všeobecný: statny.dozor@pdp.gov.sk
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20
utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Podateľňa:
Pondelok – Štvrtok: 8:00 – 15:00, Piatok: 8:00 – 14:00