Zoznam pamätihodností obce

Zoznam pamätihodností obce Holice /Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.19 MB/ bolo vytvorené na základe rozhodnutia /Typ: PDF dokument, Velkosť: 67.2 kB (63/2023)/ obecného zastupiteľstva dňa 30. mája 2023. Na základe tohto rozhodnutia sa do zoznamu zaradilo 72 pamätihodností. V zozname hmotných nehnuteľných pamätihodností obce sa nachádza 11 sakrálnych stavieb, 7 pamätníkov, 22 občianskych stavieb, 7 hrobov a pohrebísk a 3 prírodné pamiatky. V zozname hmotných hnuteľných pamätihodností sa nachádzajú 2 zbierky a 2 predmety. V zozname nehmotných pamätihodností sa nachádza 9 historických udalostí a 9 zemepisných názvov.

Zoznam pamätihodností obce Holice neobsahuje národné pamiatky na území obce (kostol Sv. Petra a Pavla, Socha Márie, stĺp hanby), keďže tie sú chránené osobitným právnym predpisom.

Stručný zoznam pamätihodností zaradených 30. mája 2023:

  • V zozname sakrálnych pamiatok sa nachádzajú tri kaplnky (Malá Budafa, Stará Gala, Čechová), šesť božích múk (Kostolná Gala, Póšfa, Čentöfa, Malá Budafa, Veľká Budafa, chotár Starej Galy) a dva kríže (Stará Gala, Veľká Budafa).
  • Zoznam obsahuje 7 pamätníkov: na počesť obetiam 1. a 2. svetovej vojny, pamätník Turul so svätou korunou, pamätník nenarodených detí a 3 pamätníky prvých písomných zmienok častí obce (Póšfa, Čechová, Čentöfa).
  • Medzi občianskymi stavbami sa nachádza vila a dom rodu Vermes, socha Merkúra vo Veľkej Budafe, sedliacky dom v časti Čentöfa, sklad obilia a poľnohospodárska budova v časti Beketfa, sedliacky dom (č.d. 22), budova bývalej cirkevnej školy (č.d. 5), budova bývalej starej školy (č.d. 47) a rodinný dom (č.d. 22) na Kostolnom námestí, sedliacky dom (č.d. 43) v Starej Gale a budova bývalej školy v Čechovej (č.d. 51). V rovnakom zozname sa nachádzajú 2 tradičné studne (Čehová, Kostolná Gala) a 8 zvoníc.
  • Do zoznamu hrobov a pohrebísk boli zaradené cintorín v časti Čentöfa a židovský cintorín v Kostolnej Gale a 6 hrobov (Imre Manger v Kostolnej Gale, János Molnár, Gyula Mészáros a Peter Mészáros v Starej Gale, a krypta rodu Vermes vo Veľkej Budafe).
  • Prírodné dedičstvo predstavujú lesopark „Nagykert“ (veľká záhrada) vo Veľkej Budafe, dub na Kostolnom námestí a lužná lúka v časti Beketfa.
  • zozname hmotných hnuteľných pamätihodností sa nachádzajú dve zbierky: zbierka „Gelle Község Adattára” (historické dokumenty a fotografie) a umelecká zbierka „Message Art“. V rovnakom zozname sú listované dva predmety: vyrezávaný stĺp na Kostolnom námestí a krosná (tkáčsky stav) v budove bývalého obecného úradu (č.d. 46).
  • Do zoznamu nehmotných pamätihodností bolo zaradených 9 historických udalostí: prvá písomná zmienka obce Beketfa (1423), Čehová (1349), Čentöfa (1345), Kostolná Gala (1245), Malá Budafa (1773), Veľká Budafa (1251), Stará Gala (1496), Póšfa (1416) a prvá písomná zmienka kostola (1253). Rovnaký zoznam obsahuje aj staré zemepisné názvy: Kálmánov hon (k.ú. Čéfa), Kondoroš (k.ú. Čéfa), Tabovka (k.ú. Čéfa), Pod Montovákom (k.ú. Stará Gala), Ihánta (k.ú. Malá Budafa), Tŕstie (k.ú. Beketfa), Bečkedské (k.ú. Beketfa), Poteho osada (k.ú. Beketfa) a Regence (k.ú. Beketfa).