Dejiny obce

mapaDnešné územie obce Holice bolo vytvorené spojením ôsmych, pôvodne samostatných obcí –Beketfa, Čéfa (maď. Cséfalva), Čentöfa (maď. Csentőfa), Kostolná Gala (maď. Egyházgelle), Malá Budafa (maď. Kisbudafa), Veľká Budafa (maď. Nagybudafa), Stará Gala (maď. Ógelle), Póšfa (maď. Pósfa). Pôvodný obyvatelia obce Holice si túto tradíciu dodnes zachovali a sú pišní na svoje korene a zyvklosti.

Holice ako územný celok vznikli v roku 1940 zlúčením obcí Beketfa, Póšfa, Kostolná Gala a Stará Gala. V roku 1960 k nim pripojili aj obce Čéfa, Čentöfa, Veľká Budafa a Malá Budafa.

Prvé písomné zmienky:

  • Beketfa 1423
  • Čéfa 1349
  • Čentöfa 1345
  • Kostolná Gala 1245
  • Malá Budafa 1786
  • Veľká Budafa 1251
  • Stará Gala 1496
  • Póšfa 1416

V 13. storočí obec patrila dvorníkom, kráľovským služobníkom, v r. 1253 bratislavskému hradu. Obyvateľov Holíc ich zemepán, bratislavský župan, v r. 1328 oslobodil od platenia všetkých daní a povinností. Kráľ Matej výsady v r. 1466 ešte rozšíril. Holice sa stali už v 14. stor. sídlom samosprávneho celku do ktorého patrilo 18 obcí. Svoje osobitné postavenie však toto územie od 17. stor. postupne strácalo a obec v 18. stor. klesla na úroveň poddanských obcí. Patrilo do majetkového komplexu Pálffyovcov. Cennou kultúrnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol, zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi.