Základné údaje

Poloha obce

Holice ležia v juhozápadnej časti Slovenska, v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova, administratívne v Dunajskostredskom okrese, v Trnavskom kraji. Vzdialenosť obce od hlavného mesta Bratislava je 38, od okresného mesta Dunajská Streda 11 km. Rozloha obce je 2 320 hektárov a leží v nadmorskej výške 120 metrov.

Údaje podľa sčítania obyvateľov v roku 2011

  • Počet obyvateľov: 1 897
  • Podľa pohlavia: 905 mužov, 992 žien
  • Podľa vekovej kategórie: 97 v predškolskom veku (0-5 rokov), školopovinní: 162 (6-14 rokov), produktívny vek: 1 361, postproduktívny vek: 277
  • Podľa ekonomickej aktivity: aktívni 996, rodičovské voľno: 39, dôchodcovia: 395, nezávislí: 29, závislí (deti a študenti): 404, iní závislí: 34
  • Podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania: bez školského vzdelania: 274, základné: 334, učňovské: 536, úplné stredné s maturitou: 565, vysokoškolské: 164, nezistené: 24
  • Podľa národnosti: 1 694 maďarskej, 184 slovenskej, 2 českej, 1 moravskej a 3 inej národnosti; iná a nezistená národnosť: 13
  • Podľa náboženstva: rímskokatolícka cirkev: 1 699, gréckokatolícka cirkev: 4, evanjelická cirkev: 7, reformovaná kresťanská cirkev: 26, bez vyznania: 102, iné a nezistené: 59

Zdroj: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Erb obce Holice

Erb obceZapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: “V zelenom štíte medzi siedmimi (2,2,2,1) striebornými zlatostredými a zlatokališnými ružami strieborné priečelie dvojvežového kostola.”

 

 

 

 

 

Vlajka obce Holice

Vlajka obce Holice