Obecné zastupiteľstvo

  • V zmysle Zákona o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.) obecné zastupiteľstvo obce Holice má 9 poslancov.
  • Obecné zastupiteľstvo zasadáva podľa potreby, zyčajne každý posledný utorok v mesiaci. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.
  • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva upravuje všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2011 Typ: PDF dokument, Velkosť: 832.5 kB.
  • Uznesenia a zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, ako aj Rokovací poriadok nájdete v záložke Dokumenty.

Poslanci

Bc. Blanka Menyhartová poslankyňa (nezávislá) 

blanka.menyhartova@gmail.com

Ing. Gergely Gencs poslanec (Aliancia-Szövetség) 

gencs.gergely@gmail.com

Ing. Kristína Czére poslankyňa (nezávislá) 

kristina.alloova@gmail.com

Ing. Zoltán Zirig poslanec (Aliancia-Szövetség) 

ekodach@gmail.com

Jozef Viola poslanec (nezávislý) 

violaboros@gmail.com

Juraj Špaček poslanec (nezávislý) 

horhe68@gmail.com

MVDr. Ladislav Láng poslanec (Aliancia-Szövetség) 

adislav.lang1950@gmail.com

PaeDr. Kinga Gencs poslankyňa (Aliancia-Szövetség) 

kinga.gencs@gmail.com

Peter Usačov poslanec (nezávislý), zástupca starostu 

peter.usacov@gmail.com

https://sk.linkedin.com/in/usacovhttps://www.facebook.com/lakystrajk

 

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

  • Juraj Špaček (predseda)
  • Blanka Menyhartová
  • Zoltán Zirig

Sociálna komisia

  • Blanka Menyhartová (predseda)
  • Mária Kerényiová
  • Žaneta Mandáková