Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2024

Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku

6/2024

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s

Obec Holice

9. 7. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

5/2024

Neuvedené

Jozef Menyhart

Obec Holice

8. 7. 2024

Zmluva o zrušení predkupného práva

12/2024

Neuvedené

Rudolf Kasan

Obec Holice

3. 7. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

11/2024

9,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s

Obec Holice

3. 7. 2024

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

10/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s

Obec Holice

2. 7. 2024

Zmluva o dielo

9/2024

72 821,44 EUR

EKOM PLUS s.r.o

Obec Holice

2. 7. 2024

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070DUX9

309070DUX9

68 763,30 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Holice

27. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

2024

9 990,00 EUR

Ing.Tomáš Masár

Obec Holice

17. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

20240613

1 300,00 EUR

Ondrej Kósa

Obec Holice

17. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

20240613

1 000,00 EUR

Endre Kósa

Obec Holice

14. 6. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122420994

56,26 EUR

Západoslovenská distribučná a.s

Obec Holice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.