VZN

2024

5/2023 VZN

VZN-5-2023-o-miestnych-poplatkoch-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,47 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 5. 1. 2024

4/2023 VZN

VZN-4-2023-o-daniach-a-miestnych-poplatkoch-za-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 611,88 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 5. 1. 2024

2023

VZN č. 2/2023 o umiestňovaní reklamných stavieb a iných informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Holice

VZN-2-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,51 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 13. 10. 2023

VZN č. 1/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN-1-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,33 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 13. 10. 2023

Zoznam pamätihodností obce

Pamätihodnosti-obce-Holice-v20230530.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 9. 7. 2023

VZN č. 1/2016 - návrh zmeny

Navrh-zmeny-Prilohy-c.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,33 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 9. 5. 2023

VZN 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenie

VZN-c.-1-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,74 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 16. 3. 2023

VZN 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Holice - Zmien a doplnkov č. 3

VZN-c.1-2021-UP-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 16. 3. 2023

VZN 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN_12016-o-nakladaní-s-nájomnými-bytmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,77 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 16. 3. 2023

Domový poriadok

Domový-poriadok-Holice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,42 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 16. 3. 2023

2022

VZN (dodatok, príloha) schválené obecným zastupiteľstvom v Holiciach dňa 28.9.2021

VZN-dodatok-priloha-schvalene-obecnym-zastupitelstvom-v-Holiciach-dna-28.9.2021-23284.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 47,03 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN č. 5/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Holice

vzn-52019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

?wpdmdl=20182&refresh=660449f5095571711557109
Typ súboru: dokument, Velkosť: 3,78 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN č. 2/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Holice a o úhradách za krátkodobý a príležitostný prenájom nehnuteľného majetku obce Holice

VZN-o-úhradách-za-poskyt-služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,78 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,83 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (trhový poriadok trhoviska)

VZN 2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,35 MB
Stiahnuté: 392×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN 1/2015 - Az óvoda melletti bérlakásokkal történő gazdálkodásról

VZN 1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 7. 1. 2022

VZN 1/2013 - A község vagyongazdálkodásáról

VZN 1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,25 MB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 7. 1. 2022

VZN 1/2010 - Prevázdkový poriadok pohrebiska

VZN 1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 2. 12. 2022

VZN 2/2011 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Holice

VZN 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 832,5 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 2. 12. 2022

2020

VZN č. 3/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN-opatr.-služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 7. 10. 2020

VZN č. 1/2020 o niektorých podmienkach držania psov

VZN-o-držaní-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,31 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 7. 10. 2020

4/2020 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady na území obce Holice

VZN-4-2020-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,17 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 15. 12. 2020

2018

VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

vzn22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 10. 1. 2018

2017

VZN 1/2014

VZN 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 22. 2. 2017

VZN 2014

VZN 1-2014 - Spolocny skolsky obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 5. 3. 2017