Községi bérlakások

Lakásgazdálkodás

A község kezelésében lévő bérlakások kérvényezési és bérbeadási feltételeit az önkormányzat által kiadott 1/2016-os általános érvényű rendelet /Typ: PDF dokument, Velkosť: 542.77 kB/ szabályozza.

Kérvényezés

A bérlakások iránt érdeklődők szándékukat írásos kérvényben kötelesek jelezni. Felhívjuk a lakások iránt érdeklődők figyelmét, hogy a jövőbeni bérlőre a következő feltételek vonatkoznak:

  • a kérvényező szlovák állampolgár,
  • a kérvényező nem tulajdonosa vagy résztulajdonosa más lakáscélú ingatlannak,
  • a kérvényező bevétele a bérleti díj leszámítása után eléri a lakáshasználók számának függvényében megállapított létminimum összegét, ugyanakkor nem haladja meg a létminimum háromszorosát.

A bérlőre vonatkozó előírások részleteit az ide vonatkozó általános érvényű rendelet tartalmazza. Vonatkozó dokumentumok: Lakásigénylő űrlap /Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.84 kB/

Elbírálás

A benyújtott írásos kérvényt a község képviselő-testülete bírálja el és pozitív elbírálás esetén besorolja a kérvényt a lakás iránt érdeklődők listájának egyikébe. Az önkormányzat két listát vezet a kérvények beérkezési idejének figyelembevételével:

  1. a Gelle község területén állandó lakhellyel rendelkező kérvényezők listája,
  2. a Gelle község területén állandó lakhellyel nem rendelkezők listája.

Lakásüresedés esetén a Polgármesteri hivatal megbízott alkalmazottja megkeresi a lakás iránt érdeklődőket és kérvényezi a bérleti szerződéshez szükséges, bevételt igazoló dokumentumok benyújtását. Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy lakásüresedés esetén az önkormányzat előnyben részesíti a Gelle község területén állandó lakhellyel rendelkező kérvényezőket (1-es lista). Akadálymentesített lakás üresedése esetén előnyt élveznek az egészségkárosodással élők.

Bérbevétel

A bérleti viszony megkezdésének feltétele pénzügyi biztosíték (kaució) letétbe helyezése a bérleti díj hat havi összegének magasságában. Bérleti szerződés legfeljebb 3 (három) évre köttetik. A bérleti viszonyt bérleti szerződés igazolja, mely tartalmazza:

  • a bérbeadó és a bérlő (illetve a bérlővel egy háztartásban élők) adatait,
  • a bérlet kezdetét, időtartamát,
  • a bérleti díj összegét és annak befizetési feltételeit,
  • a bérlakás állapotának és tartozékainak jellemzését,
  • a bérleti viszony meghosszabbításának és felmondásának feltételeit.

A bérleti viszony részletes feltételeit az ide vonatkozó általános érvényű rendelet tartalmazza.

Lakáshasználat

A Gelle község tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok használatát a Gelle község képviselő-testülete által 2015. október 27-én elfogadott Házirend (Domový poriadok) megnevezésű dokumentum szabályozza.