Fakivágás

Az 543/2002-es, természetvédelmi törvény értelmében:

 • tilos a fákat rongálni,
 • a terület tulajdonosa köteles a területen lévő fákat gondozni.

Amennyiben az említett törvény nem rendelkezik másként, a fakivágáshoz a temészetvédelmi szerv (község) engedélye szükséges. A fakivágáshoz írásos kérvény (minta Typ: RTF dokument, Velkosť: 72.96 kB) benyújtása szükséges, melyről a község hivatalos határozatban dönt. A kérvénynek a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. a kérvényező vezeték és keresztneve, állandó lakhelye, illetve a cég megnevezése, székhelye és a munkavégzés helye,
 2. annak a területnek az adatai, amelyen a fa található: a kataszter megnevezése, parcellaszám, a terület besorolása és kataszteri térkép vagy más, a fa helyzetét igazoló dokumentum,
 3. a terület tulajdonosának, kezelőjének vagy bérlőjének beleegyezése,
 4. a kivágni kívánt fa specifikációja: faj, szám, állapot, a fa kerülete 130 cm-es magasságban (alacsonyabb fa esetén az ágaktól mérve),
 5. a kérvény indoklása.

Bizonyos esetekben a határozat kiadásához szükséges a fa ökológiai és esztétikai funkcióinak, valamint az emberre gyakorolt hatásának részletes elemzése.

A határozat kiadásánál a község a következő szempontokat veszi figyelembe:

 • a fa faja és egészségi állapota,
 • a fa funkciója és környezetre gyakorolt hatása,
 • a kivágás a vegetációs időszakon kívül történjen (október 1. – március 31.).

Indokolt esetnek számít:

 • a fa rossz egészségi állapota és a alacsony túlélési esély,
 • a fa által okozott nem megfelelő higiéniai körülmények lakó- és nem lakóterületen,
 • ha a fa gyökérzete veszélyezteti egy építmény stabilitását.

Kivételek

Hivatalos beleegyezés (határozat) a következő esetekben nem szükségeltetik:

 • Amennyiben a fa kerülete nem éri el a 40 cm-t a föld feletti 130 cm-es magasságban, vagy ha bokor kiterjedése nem haladja meg a 10 m2-t. Kivételt képez, ha a fa vagy bokor másod- vagy harmadfokú védelem alatt álló területen, temetőben vagy nyilvános zöldterületen helyezkedik el.
 • Gyümölcsfák újraültetése esetén, amennyiben az ületetés a kivágástól számított hat hónapon belül megtörténik.
 • Amennyiben a fa közvetlenül veszélyt jelent emberéletre, egészségre vagy jelentős anyagi kárt okozhat. Az, aki ilyen esetben végez fakivágást, köteles ezt a tényt a hivatal felé, a kivágástól számított 5 napon belül jelezni és bizonyítani, hogy a fakivágásra az említett okok miatt volt szükség.
 • Amennyiben a fakivágás más jogi előírás értelmében elvégezhető.

Újratelepítés

A környezetvédelmi szerv (község) kötelezi a fakivágót, hogy a fakivágáshoz mérten, előre meghatározott helyen és saját költségein (a földrajzi viszonyoknak és hagyományoknak megfelelő) fát ültessen.

Eljárási díj

A határozat kiadásának, módosításának vagy megszűntetésének díja:

 • természetes személy esetén: 10 EUR
 • jogi személy vagy vállalkozást végző természetes személy esetén: 100 EUR