Helyi értékek jegyzéke

Gelle község képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésén általános érvényű rendeletben határozott (63/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 52.8 kB) a helyi értékek jegyzékének /Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.19 MB/ kialakításáról. Első körben 72, helyi értéket képviselő épített, természeti, tárgyi és szellemi emlék került besorolásra. Az épített és természeti örökség kategória 11 szakrális emléket, 7 emlékművet, 22 polgári építményt, 7 síremléket jegyez és 3 természeti örökséget jegyez. A tárgyi örökség kategóriában 2 gyűjtemény és 2 tárgyi emlék található. Szellemi örökségként 9 történelmi esemény és 9 helynév került bejegyzésre.

A helyi értékek jegyzéke nem tartalmazza a község területén található állami védelem alatt álló műemlékeket (Szent Péter és Pál templom, Mária szobor, vásári hírdetőoszlop), mert azokat külön jogszabály védi.

A 2023. május 30-i ülésen besorolt helyi értékek listája:

  • A szakrális emlékek sorában megtalálható a kisbudafai, ógellei és cséfai kápolna. Érdekes tény, hogy mindhárom építmény Szűz Mária tiszteletére emeltetett. A kápolnák keletkezésének története feltárásra vár.
  • A község területén álló képoszlopok (Halastó, Pósfa, Csentőfa, Kisbudafa, Nagybudafa, ógellei határ) is bekerültek a jegyzékbe. A magyar nép a középkor óta állított gonoszűző célzattal kereszteket a község védelmére, elsősorban útkereszteződések mellett.
  • A község területén két kereszt található. Az Egyházgelléből Ógellére vezető út mellett található keresztet az ógellei Kováts Ferenc állíttatta 1802. április 2-án. A másik kereszt a Dőre tér pósfai sarkában található. Keletkezése ismeretlen.
  • A jegyzékbe 7 emlékmű került bejegyzésre, mégpedig a Templom téren található I. világháború hősi halottainak emlékműve (1924-ben emelték Gelle község polgárai) és II. világháború hősi halottainak emlékműve (1991-ben állíttatta Gelle község önkormányzata), a Turul-emlékmű (eredetileg a visszacsatolás emlékére emelt országzászló építménye, állítva 1939-ben) a Szent Koronával (elhelyezve a millecentenárium alkalmából 1996-ban), valamint a meg nem született gyermekek emlékműve (állíttatta Görözdös Julianna és családja). Az emlékművek sorában szerepelnek a megmaradás kövei Pósfán, Cséfán és Csentőfán.
  • polgári építmények (22 bejegyzés) sorában található a nagybudafai Vermes-villa, a família háza a Nagykert szélén, a nagybudafai óvoda parkjában található Merkúr szobor, a cséfai nádfedeles ház, valamint a beketfai kastély maradványaként a magtár és a gazdasági épület. Szintén helyi értékként van jegyezve az egyházgellei Templom téren, a plébánia bal oldalán található parasztház, valamint a plébánia jobb oldalán álló, 5-ös házszámmal jelölt épület, ami valamikor a község egyházi iskolájának és tanítólakásának adott otthont (keletkezése a 18. század végére tehető). A szomszédos “új iskola” (valamikori kultúrház és pasztorációs központ) épületét a község emelte az 1930-as években. A templom északi oldalán található 22-es házszámú lakóház (“Bartal-ház“) is felkerült a jegyzékbe. A helyi építészet egyik fontos emléke, az ógellei téren álló hosszúház (43-as házszám), valamint a cséfai iskola épülete is szerepelnek a jegyzékben. Az említett épületeken túl a községben található nyolc harangláb, két gémeskút (Cséfa, Kondorosi Csárda) mint megőrzendő építmény szerepel a listán.
  • Helyi értékként listáztatott a csentőfai temető és az egyházgellei zsidó temető, valamint öt sírhely: Manger Imre sírhelye Egyházgellén, Molnár János, Mészáros Gyula és Mészáros Péter I. világháborús halottak sírhelyei Ógellén, valamint a Vermes-család sírboltja Nagybudafán.
  • A természeti örökségek listáján szerepel a nagybudafai Nagykert, a Templom téren álló mocsári tölgy és a beketfai lapos.
  • A jegyzék két gyűjteményt listáz: Gelle Község Adattárát, mely történelmi dokumentumokat és fényképeket őriz, valamint a Message Art művésztelep, a közésgnek adományozott műalkotásait.
  • Tárgyi emlékként szerepel a Templom téren található kopjafa (Nagy Géza 2017-ben leleplezett alkotása) és a Cséfalvay Mária által a Regence Egyesületnek adományozott szövőszék.
  • A szellemi örökség jegyzéke 9 történelmi eseményt listáz: Beketfa első írásos említését 1423-ból, Cséfáét 1349-ből, Csentőfáét 1345-ből, Egyházgelléét 1245-ből, Kisbudafáét 1773-ból, Nagybudafáét 1251-ből, Ógelléét 1496-ból, Pósfáét 1416-ból, valamint a templom első írásos említését 1253-ból. Szintén szellemi örökségként kerültek bejegyzésre a község történelmi helynevei: Kálmánháza, Kondoros, Tabóka, Montova, Ihánta, Nádoslak, Becsked, Pőteháza és Regence.